HRADECKÉ VIROLOGICKÉ DNY

XXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE VIROLOGŮ

POZVÁNKA ORGANIZÁTORŮ

AKTUÁLNĚ

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

od posledních XXIV. Hradeckých virologických dnů 2022 uplynulo čtvrt roku a já velice ráda oznamuji, že jubilejní XXV. Hradecké virologické dny 2023 se budou konat v úterý a ve středu 17. a 18. října 2023 jako vždy v budově Nového Adalbertina na Velkém Náměstí v Hradci Králové.

Jsme moc rádi, že se nám po dvouleté odmlce způsobené epidemií Covid-19 podařilo Hradecké virologické dny 2022 uspořádat a s nadšením vás, vážení kolegové, v Hradci znovu uvítat. Byli bychom rádi, kdyby letošní odborný program, kuloární diskuze i příjemné přátelské prostředí přilákaly letos ještě více účastníků.

Po analýze vašich odpovědí, poznámek a požadavků, které jste uvedli v odpovědní anketě loňských Hradeckých virologických dnů, budeme pořádat Hradecké virologické dny každoročně. Návrhy na jejich pořádání po 2 letech byly zcela ojedinělé. Na základě výsledků odpovědní ankety jsme se také rozhodli pro tato hlavní témata letošního ročníku: "Neurotropní viry a virové infekce CNS" a "Virové hepatitidy". Při sestavování programu se budeme snažit zařadit do bloku "Varia" i přednášky na další témata uvedená v odpovědní anketě, a sice "Nově se objevující virové infekce a antropozoonózy". Témata týkající se laboratorní diagnostiky, terapie a prevence i epidemiologie virových nákaz by měla zaznít i v již konkrétních přednáškách týkajících se jednotlivých virových infekcí. Rádi bychom zařadili i celý blok "Kasuistik virových infekcí", o což se snažíme při přípravě každé naší konference, ale samozřejmě jsou všechny tyto návrhy a požadavky vlastně "hozenou rukavicí" vám, účastníkům Hradeckých virologických dnů. Uvítáme více aktivních účastníků, kteří budou prezentovat zajímavé, ojedinělé i nové případy virových infekcí, jejich klinického obrazu a diferenciální diagnostiky. Budeme rádi, když budete o XXV. Hradeckých virologických dnech a jejich programu informovat i vaše kolegy z laboratoří, ale též klinické pracovníky, k nimž se naše pozvání nedostane. Velice si vážíme toho, že se Hradeckých virologických dnů již několik let účastní i naši kolegové z předních vědeckých pracovišť zabývající se základním virologickým výzkumem, a opět se budeme na jejich zajímavé přednášky těšit. Doufáme, že pestrý odborný program vás zaujme a zúčastníte se jubilejních XXV. Hradeckých virologických dnů 2023 v co nejhojnějším počtu. O příjemnou atmosféru bude jako vždy postaráno při večerním posezení s občerstvením tradičně v refektáři Nového Adalbertina, kde bude čas i prostor na odborné kuloárové diskuze i přátelská setkání s kolegy a přáteli.

Organizační stránku XXV. Hradeckých virologických dnů 2023 bude mít opět na starosti zkušená hradecká firma SIGNIFY production, s níž již několik let úspěšně spolupracujeme. Jako v posledních letech bude součástí odborného programu uveřejnění abstrakt přednášek a posterů na webové doméně konference, www.hvird.com, která slouží k registraci on-line, vkládání abstrakt i informacím týkajícím se organizace této naší celostátní klinicko-virologické konference. Data týkající se registrace, jak výše a uhrazení registračních poplatků (vč. 21 % DPH), tak i termínů přihlášení, jsou uvedena na webových stránkách konference.

Při pořádání Hradeckých virologických dnů 2022 jsme byli všichni nadšeni zájmem, vstřícností i podporou vystavujících firem prezentujících současné možnosti moderní diagnostiky a léčby virových nákaz. Doufáme pevně, že se znovu firmy, které se zabývají dodáváním produktů pro mikrobiologickou diagnostikou i léčbu virových nákaz, v hojném počtu dostaví a budou mít zájem na podpoře Hradeckých virologických dnů. Bez podpory našich dodavatelských firem by nebylo možné Hradecké virologické dny pořádat. Aktivní účast firem bude prezentována jako vždy formou výstavy v chodbě před konferenčním sálem, a pokud bude zájem, i formou ústní prezentace zařazené do odborných sekcí konference.

Na setkání na v České republice jediné konferenci se zaměřením na klinickou a diagnostickou virologii, na jubilejních XXV. Hradeckých virologických dnech 17. a 18. října 2023 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu vás všechny srdečně zveme a opět se těšíme na shledanou.

MUDr. Vlasta Štěpánová, Ph.D. a MUDr. Miroslav Fajfr, Ph.D.
Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Výroční 25. ročník Hradeckých virologických dnů je tu! Prosíme opět všechny partnerské firmy o podporu akce, veškeré informace pro partnery naleznete v sekci PARTNEŘI. Za podporu akce předem děkujeme!


Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 pod číslem 113354 a je ohodnocena 12 kredity.