ZRUŠENO                                           HRADECKÉ VIROLOGICKÉ DNY 2020

XXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE VIROLOGŮ

ÚVODNÍ SLOVO

NOVINKY

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

Touto dobou jsem vám každý rok posílala druhé oznámení a zvací dopis upozorňující na podzimní termín a blížící se konání našich tradičních Hradeckých virologických dnů. Bohužel letos nám současná epidemiologická situace v souvislosti s pandemií koronavirové infekce Covid-19 nedovolí úspěšně a v plném rozsahu XXIV. Hradecké virologické dny 2020 ve dnech 20. - 21.10.2020 konat. Nebylo by možno zajistit požadovaná protiepidemická opatření. Naše konference je založená na odborné a kuloárové diskuzi nejen během přednáškových bloků, ale též během přestávek a večerního programu, takže nemožnost shromažďování a sdílení svých zkušeností by eliminovalo úplně možnost vzájemné interakce, a naše setkání by postrádalo smysl. Bohužel i ekonomická stránka věci nemá v tuto chvíli příliš příznivou bilanci.

Vážíme si velice přízně vás všech účastníků každoročních Hradeckých virologických dnů i podpory a přízně našich diagnostických firem, bez nichž by nebylo možné konferenci pořádat, i pracovního nasazení našeho komerčního organizátora v Novém Adalbertinu v Hradci Králové a doufáme, že přízeň a podporu budete všichni projevovat při setkání na Hradeckých virologických dnech v příštím roce.

Za organizátory XXIV. Hradeckých virologických dnů

MUDr. Vlasta Štěpánová, Ph.D. Prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

Ústav klinické mikrobiologie

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Končí školní rok a začínají prázdniny. To znamená, že do zahájení XXIII. Hradeckých virologických dnů zbývají už jen 3 měsíce. Apelujeme na vás všechny, kteří svými odbornými příspěvky a diskuzí jste již léta základem vysokých odborných kvalit našich Hradeckých virologických dnů, abyste se i na letošním setkání podělili se svými zkušenostmi s námi...


Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a bude ohodnocena 12 kredity.