HRADECKÉ VIROLOGICKÉ DNY

XXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE VIROLOGŮ

POZVÁNKA ORGANIZÁTORŮ

AKTUÁLNĚ

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, zástupci firem!

Před měsícem jsme vám rozeslali informační dopis spojený s anketou týkající se termínu konání letošního XXVI. ročníku Hradeckých virologických dnů. Na základě diskuzí s některými z vás a se zástupci dodavatelských firem zabývajících se mikrobiologickou a virologickou diagnostikou, terapií a prevencí a pravidelně se účastnících Hradeckých virologických dnů, jsme se rozhodli navrhnout vám posunutí termínu konání Hradeckých virologických dnů na pozdní jaro. Jsme velice rádi, že jsme od vás dostali několik desítek e-mailů s odpovědí na náš dotaz, kterému termínu Hradeckých virologických dnů byste dali přednost, zdali termínu v jarních měsících nebo v tradičním podzimním termínu.

Velmi rádi vám sdělujeme, že asi 85 % z vás s nadšením uvítá květnový termín. Pouze několik z vás si přálo ponechat Hradeckým virologickým dnům termín konání na podzim. Váš většinový návrh rádi přijímáme a potvrzujeme termín konání XXVI. ročníku Hradeckých virologických dnů na úterý a středu 28. a 29. května 2024 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové. Tento termín nekoliduje s jinými odbornými akcemi konanými na jaře v České republice ani v zahraniční, kterých se mnozí z vás pravidelně též účastní. Věříme, že jarní termín konání této celostátní virologické konference přivede do Hradce Králové ještě více aktivních i pasivních účastníků, než tomu bylo v letech minulých.

Protože posunutím termínu konání Hradeckých virologických dnů se nám velice zkrátil čas na jejich přípravu a organizaci, ráda vám sděluji, že jsme otevřeli registraci on-line na tradiční webové adrese www.hvird.com. Na základě vašich odpovědí v odpovědní anketě z minulého ročníku Hradeckých virologických dnů týkajících se návrhu odborných témat dalších ročníků naší konference jsme vybrali hlavní témata odborných příspěvků: "Virové infekce v těhotenství a dětském věku", "Respirační infekce" i "Varia". V odpovědní anketě by si mnoho účastníků přálo větší zastoupení klinických kasuistik a příkladů virových infekcí. S tímto návrhem naprosto souhlasíme a byli bychom rádi, kdybyste vy, vážené kolegyně a kolegové, nás na XXVI. Hradeckých virologických dnech 2024 se zajímavými případy z vaší praxe formou krátkého sdělení seznámili. Tyto příspěvky spolu s diskuzí jsou pro nás všechny velmi podnětné a naši konferenci činí zajímavější.

Organizační zajištění XXVI. Hradeckých virologických dnů má na starosti znovu hradecká firma SIGNIFY production. Informace týkající se registrace, registračního poplatku, ubytování, formuláře pro vložení abstraktu a kontakty najdete na známé webové adrese www.hvird.com. Všechna abstrakta odborných příspěvků budou po konání konference k dispozici na webové adrese konference. O příjemnou atmosféru bude samozřejmě postaráno nejen v průběhu přednášek, ale též při večerní kuloárním setkání s občerstvením v refektáři Nového Adalbertina.

Přejeme si, aby letošní XXVI. Hradecké virologické dny konané v jarním termínu 28. a 29. května v Novém Adalbertinu v Hradci Králové přivedly nejen vás všechny, kteří se jich pravidelně účastníte, ale i další laboratorní i klinické odborníky, pro které bude naše konference zajímavá i plná stimulů pro vaši práci. Těšíme se na vaše přihlášky i setkání!

Za organizátory XXVI. Hradeckých virologických dnů 2024

MUDr. Vlasta Štěpánová, Ph.D.
Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice a LF UK Hradec Králové

do zahájení XXVI. Hradeckých virologických dnů zbývají už jen necelé 3 měsíce. Apelujeme na vás všechny, kteří svými odbornými příspěvky a diskuzí jste již léta základem vysokých odborných kvalit našich Hradeckých virologických dnů, abyste se i na letošním setkání podělili se svými zkušenostmi s námi všemi, kteří se na naše setkání připravují a...


Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 bude ohodnocena 12 kredity.