HRADECKÉ VIROLOGICKÉ DNY 2022

XXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE VIROLOGŮ

ÚVODNÍ SLOVO

NOVINKY

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

každý rok touto dobou jsme vám až do roku 2019 připomínali, že v říjnu budeme organizovat naše tradiční Hradecké virologické dny. Na začátku jara 2020 jsme všichni neplánovaně upřeli pozornost na hlavní virologické téma následujících dvou roků - onemocnění Covid-19. Coronavirus SARS-CoV-2 a jeho mutace zasáhly celý svět a na dva roky zastavily a změnily normální běh života. Teď už se náš život dostává do normálnějších kolejí a my chceme zase pokračovat v tradici pořádání Hradeckých virologických dnů. Věříme, že se nám společným úsilím podaří po dvouleté odmlce další ročník Hradeckých virologických dnů uspořádat. Datum tohoto již XXIV. celostátního setkání virologů i přítel navrhujeme na úterý a středu 4. a 5. října 2022 jako vždy v budově Nového Adalbertina na Velkém náměstí v Hradci Králové.

Vzhledem k současné situaci se nabízí hlavní téma XXIV. Hradeckých virologických dnů "Coronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění Covid-10". Protože jsme ale už všichni tímto tématem přesyceni, chceme, aby byl odborný program pestřejší, a proto uvítáme přednášky a diskuze v sekci "Varia" na různou problematiku klinické i diagnostické virologie, základního výzkumu i možnosti klinické praxe, diagnostiky, terapie i prevence virových nákaz nejrůznější etiologie. Věříme, že tato témata jako každý rok v minulosti zaujmou vaši pozornost. Budeme jako vždy rádi, když se o své odborné laboratorní i klinické zkušenosti podělíte vy, pracovníci diagnostických laboratoří i klinici nejrůznějších odborností. Věříme, že takto koncipovaný odborný program Hradeckých virologických dnů vás zaujme a přijedete v co nejhojnějším počtu.

I letos chceme uspořádat večerní posezení s občerstvením jako již tradičně v prostorách hotelu Nové Adalbertinum, kde budeme mít čas a prostor na odborné kuloárové diskuze i přátelská posezení se starými i novými kolegy a přáteli. Organizační stránku XXIV. Hradeckých virologických dnů 2022 bude mí na starosti hradecká společnost SIGNIFY production s. r. o. pana Jaroslava Filipa, s nímž jsme již také spolupracovali. Stejně jako v posledních letech konání bude součástí odborného programu uveřejnění abstrakt přednášek a posterů na webových stránkách s možností stažení pro vlastní potřebu.

Musíme se také zmínit o finanční stránce konference. Vzhledem k současné všeobecné nepříznivé ekonomické situaci a zvýšení cen různých položek při organizaci odborných konferencí jsme nuceni zvýšit částku za registrační poplatek a poplatek za společenský večer, které budou opět shrnuty do jedné částky, a sice 1.250 Kč. Bohužel již není z výše uvedených důvodů možné osvobodit od platby registračního poplatku přednášející, ale v závislosti na velikosti sponzorských příspěvků se pokusíme platby pro přednášející alespoň snížit. Výše registračních poplatků je uvedena včetně 21 % DPH.

Samozřejmě by se Hradecké virologické dny neobešly bez zájmu a podpory vystavujících firem prezentujících možnosti moderní diagnostiky a léčky virových nákaz. Doufáme pevně, že se znovu firmy, které se zabývají dodáváním produktů pro mikrobiologickou diagnostikou i léčbu virových nákaz, v hojném počtu dostaví a budou mít zájem na podpoře Hradeckých virologických dnů. Bez podpory našich dodavatelských firem by nebylo možné Hradecké virologické dny vůbec pořádat. Aktivní účast firem bude prezentována jako vždy formou výstavy v chodbě před konferenčním sálem, pokud bude zájem, i formou ústní prezentace v odborných sekcích konference.

Prosíme Vás všechny, abyste nám prostřednictvím e-mailu poštou do konce března 2022 napsali, zda se XXIV. Hradeckých virologických dnů 4. a 5. října 2022 zúčastníte. Nutně potřebujeme znát předběžný, ale víceméně přesný, počet účastníků, abychom mohli spočítat, zda jsme schopni finančně tuto konferenci zajistit.

Na setkání na v České republice jediné konference se zaměřením na klinickou a diagnostickou virologii, XXIV. Hradeckých virologických dnech 4. a 5. října 2022 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu vás všechny srdečně zveme a opět se těšíme na shledanou.

Za organizátory XXIV. Hradeckých virologických dnů

MUDr. Vlasta Štěpánová, Ph.D. a MUDr. Miroslav Fajfr, Ph.D.

Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové


Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a bude ohodnocena ?? kredity. (Výše kreditů bude upřesněna.)