GDPR - Ochrana osobních údajů

Souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů 

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dotyčný uděluje společnosti Bohemia Event Service s. r. o., Revoluční 1082/8 110 00 Praha 1 - Nové město, IČ: 026 60 148 a DIČ: CZ 026 60 148, (dále jen Správce) souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a od jeho účinnosti též ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), a to v rozsahu jméno, příjmení, titul, instituce, kontaktní a fakturační údaje, fotografie z akce za účelem organizačního zajištění, propagace a pořádání XXIII. ročníku "Hradeckých virologických dnů - Celostátní konference virologů" a následujících ročníků Správcem.

Souhlas uděluji na dobu 10 let. Vím o tom, že mohu tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat zasláním emailu na adresu: info@novacekandpartners.com. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Současně potvrzuji, že jsem si vědom níže uvedených práv, které mi náleží dle ZOOÚ a GDPR:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
b) právo osobní údaje opravit či doplnit;
c) právo požadovat omezení zpracování;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
e) právo požadovat přenesení údajů;
f) právo na přístup k osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; a
h) právo na výmaz osobních údajů (právo být "zapomenut") v určitých případech.

Tento souhlas poskytuji dobrovolně a vím, že nemám povinnost jej poskytnout a nehrozí mi
v případě jeho neposkytnutí žádná sankce.

Beru na vědomí, že osobní údaje jsou ze strany správce zabezpečeny standardními postupy
a technologiemi. Správce mě může informovat e-mailem o novinkách a komerčních sděleních souvisejících s akcí.