ABSTRAKTA

Abstrakta je možné poslat nejpozději do 31. 8. 2020 pro uveřejnění v programu. 

Uvítáme včasné zaslaní příspěvků.  

Pokyny k zaslání abstraktu: 

  • Abstrakta zasílejte pouze v českém jazyce.
  • Prosíme autory o dodržení následující struktury: Úvod, Cíl a metody, Výsledky, Závěr.
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak zkratky definujte v závorkách při prvním použití v textu.
  • Textová část abstraktu by měla mít maximálně 300 slov.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, zašlete prosím prostřednictvím formuláře níže novou verzi na kontaktní adresu: info@hvird.com 

Vyrozumění o přijetí abstraktu a prezentaci: 

  • Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky či posteru vyrozuměni nejpozději do 15. 9.  2020 e-mailem.
  • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat sdělení v sekci a čase, který bude vzájemně odsouhlasen před konáním akce.

Způsob zaslání abstraktu: 

  • Pro zaslání abstraktu prosím použijte formulář níže.
  • Vyplněný formulář zašlete na kontaktní e-mail akce: info@hvird.com . Nejpozději do 3 dnů dostanete potvrzení o přijetí formuláře. Pokud Vám potvrzení nepřijde, kontaktujte telefonicky sekretariát akce