ABSTRAKTA

Abstrakta je možné poslat nejpozději do 31. 8. 2022 pro uveřejnění v programu.  Uvítáme včasné zaslaní příspěvků.  

Pokyny k zaslání abstraktu: 

  • Abstrakta zasílejte pouze v českém jazyce.
  • Prosíme autory, je-li to možné, o dodržení následující struktury: Úvod, Cíl a metody, Výsledky, Závěr.
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak zkratky definujte v závorkách při prvním použití v textu.
  • Textová část abstraktu by měla mít maximálně 300 slov.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat své sdělení.
  • Pokud budete potřebovat upravit již zaslaný abstrakt, zašlete prosím prostřednictvím formuláře níže novou verzi na kontaktní adresu: lea.oesterr@signify.cz.
  • Nepřejete-li si uveřejnit abstrakt ve Sborníku abstrakt, prosím, informujte nás o tom v rámci zaslání abstrakta.

Způsob zaslání abstraktu: 

  • Pro zaslání abstraktu prosím použijte formulář níže.
  • Vyplněný formulář zašlete na kontaktní e-mail akce: lea.oesterr@signify.cz. Nejpozději do 7 dnů Vám bude v odpovědi na Váš e-mail potvrzeno přijetí abstraktu. Pokud Vám e-mail nepřijde, prosím kontaktujte nás.