ABSTRAKTA

Abstrakta zasílejte, prosím, nejpozději do 15. 5. 2024 na adresu lea.oesterr@signify.cz, aby bylo možné zpracovat Sborník abstrakt a poskytnout ho k dispozici účastníkům. Moc děkujeme za včasné zaslání.

Pokyny k zaslání abstraktu: 

  • Abstrakta zasílejte pouze v českém, případně anglickém jazyce.
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak zkratky definujte v závorkách při prvním použití v textu.
  • Textová část abstraktu by měla mít maximálně 300 slov.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat své sdělení.
  • Pokud budete potřebovat upravit již zaslaný abstrakt, zašlete prosím prostřednictvím formuláře níže novou verzi na kontaktní adresu: lea.oesterr@signify.cz.
  • Nepřejete-li si uveřejnit abstrakt ve Sborníku abstrakt, prosím, informujte nás o tom v rámci zaslání abstrakta.
  • Abstrakt zašlete na kontaktní e-mail akce: lea.oesterr@signify.cz. Nejpozději do 7 dnů Vám bude v odpovědi na Váš e-mail potvrzeno přijetí abstraktu. Pokud Vám e-mail nepřijde, prosím kontaktujte nás.