PROGRAM AKCE

Program akce bude uveřejněn v průběhu prázdnin.


Harmonogram akce:

ÚTERÝ 4. 10. 2022

08:30 - 10:00                    Registrace, instalace výstavy
10:00 - 12:30                    Odborný program
12:30 - 14:00                    Přestávka na oběd
14:00 - 16:00                    Odborný program
16:00 - 16:30                    Přestávka s občerstvením
16:30 - 18:30                    Odborný program

19:30 - 23:00                    Společenský večer s občerstvením

STŘEDA 5. 10. 2022

08:30 - 10:30                         Odborný program
10:30 - 11:00                           Přestávka s občerstvením
11:00 - 13:45                           Odborný program
13:45 - 14:00                          Ukončení konference