PROGRAM AKCE

Odborná témata pro rok 2024:

  • Virové infekce v těhotenství a dětském věku
  • Respirační infekce
  • Varia

XXVI. Celostátní konference virologů, Hradecké virologické dny, 28. – 29. května 2024
Nové Adalbertinum, Hradec Králové

ÚTERÝ 28. května 2024

08:30 - 10:00 Registrace
10:00 - 10:30 Uvítaní a slavnostní zahájení konference
Pavel Boštík, přednosta ÚKM FN a LF UK, Hradec Králové
Aleš Herman, ředitel FN, Hradec Králové
Jiří Manďák, děkan LF UK, Hradec Králové
Pavlína Springerová, primátorka města, Hradec Králové

10:30 - 13:00 Odborný program

10:30 - 10:50 Vlasta Štěpánová a kol., Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK, Hradec Králové:
Virové kongenitální infekce a virové infekce dětského věku

10:55 - 11:20 Renata Kračmarová, Klinika infekčních nemocí FN a LF UK, Hradec Králové:
Úvodní souhrnná přednáška virových kongenitálních nákaz z pohledu infekcionisty

11:25 - 11:45 Miroslav Fajfr, Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK, Hradec Králové:
Kongenitální CMV infekce – teorie, laboratorní diagnostika

11:50 - 12:10 Věra Pellantová, Dětská klinika FN a LF UK, Hradec Králové:
Kongenitální CMV infekce – klinika, kazuistiky

12:15 - 12:40 Hana Zákoucká, Státní zdravotní ústav, Praha:
STD a kongenitální infekce

12:40 - 14:00 Přestávka na oběd

14:00 - 16:00 Odborný program

14:00 - 14:20 Ivana Kacerovská Musilová, Nemocnice Most a ÚKM LF UK, Hradec Králové:
Prenatální diagnostika a management kongenitálních infekcí cytomegalovirem a parvovirem B19

14:25 - 14:45 Jan Machač, Klinika infekčních nemocí FN a LF UK, Hradec Králové:
Virové hepatitidy a těhotenství

14:50 - 15:10 Renata Kračmarová, Klinika infekčních nemocí FN a LF UK, Hradec Králové:
Kongenitální VZV infekce

15:15 – 15:35 Hana Zelená, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě:
Flavivirové infekce v těhotenství a laktaci

15:40 – 16:00 Petr Pazdiora, Ústav epidemiologie FN a LF UK, Plzeň:
Očkování v těhotenství

16:00 - 16:30 Přestávka s občerstvením

16:30 - 18:45 Odborný program

16:30 - 16:50 Ondřej Cinek a kol., Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha:
Složení střevního viromu je asociováno s pozdějším rozvojem celiakie: výsledky z prospektivního sledování dvou novorozeneckých kohort

16:55 - 17:15 Jan Kamiš, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice:
Klíšťaty přenášené virové patogeny u klíšťat a pacientů v Jihočeském kraji

17:20 - 17:35 Jan Janeček, BioVendor Group, Brno:
CLIA soupravy v souvislosti s IVDR

17:40 – 17:55 Martin Kinscher, BioTech a.s., Praha:
Automatické systémy identifikace mikroorganismů Autobio

19:00 Společná večeře

STŘEDA 29. května 2024

08:30 - 11:00 Odborný program

08:30 - 08:55 Petr Hubáček a kol., Ústav klinické mikrobiologie, 2. LF a FN Motol, Praha:
Od nádorů k infekční mononukleóze a zase zpátky – aneb 60 let bytí s EBV

09:00 - 09:20 Radomíra Limberková, Státní zdravotní ústav, Praha:
Aktuální situace ve výskytu spalniček a parvoviru B19 a možnosti laboratorní diferenciální diagnostiky

9:25 – 9:45 Helena Jiřincová, Státní zdravotní ústav, Praha:
RSV infekce v současnosti, klinické a biologické konsekvence jeho genetické diverzity

9:50 – 10:10 Jana Micherová, Dětská klinika, FN a LF UK, Hradec Králové:
RSV infekce u dětí

10:15 – 10:35 Lenka Hobzová, Oddělení nemocniční hygieny FN, Hradec Králové:
RSV infekce z pohledu epidemiologa, zkušenosti s výskytem ve FNHK

10:40 - 11:00: Václav Fejt, Odd. klinické mikrobiologie, Nemocnice Havlíčkův Brod:
Středoškoláci a COVID-19. Přináší studie po třech letech nové otazníky?

11:00 - 11:30 Přestávka s občerstvením

11:30 - 13:30 Odborný program

11:30 - 11:50 Shubhada Bopegamage, Ústav mikrobiologie, Lekárská fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava: An overview of airborne infections and those transmitted by the fecal-oral route in the Slovak Republic.

11:55 – 12:15 Eva Malá, Ústav klinické imunologie FN a LF UK, Hradec Králové:
Imunosuprimovaný pacient po transplantaci ledvin na podkladě těžké autoimunitní nefropatie, se sekundární imunodeficiencí v klinické relevanci COVID-19, pohled, přístup a léčba klinika (kazuistika)

12:20 - 12:40 Pavel Boštík a kol., přednosta Ústavu klinické mikrobiologie FN a LF UK, Hradec Králové:
Význam očkování proti COVID-19 u pacientů v paliativní onkologické péči

12:45 - 13:05 Radka Bolehovská, Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK, Hradec Králové:
Detekce mutací cytomegaloviru jako příčiny rezistence proti Gancicloviru, Foscarnetu, Letermoviru a Maribaviru

13:10 - 13:30 Petr Hubáček, Ústav klinické mikrobiologie, 2. LF a FN Motol, Praha
Vzpomínka na noc z 28. 12. na 29. 12. 1941 a její dopady nejen pro oblast východních Čech

13:30 – 13:45 Ukončení konference

POSTERY

Miroslava Jandová, Tkáňová ústředna FN, Hradec Králové:
High pressure inactivation of Bacillus cereus in human breast milk

Timotej Šúri, Státní zdravoní ústav, Praha:
Zkušenosti se sekvenováním a bioinformatickou analýzou nových variant SARS-Cov-2

Jaromíra Večeřová, Státní zdravotní ústav, Praha:
Surveillance respiračních virů v České republice 2023-24