PŘEDNÁŠKY A FOTOGALERIE 2018

Soubor všech přednášek, jejichž autoři udělili souhlas se zveřejněním, si můžete stáhnout níže: 

 • Vlasta Štěpánová, ÚKM FN a LF UK Hradec Králové:
  Virové infekce u seniorů 
 • Božena Jurašková, III. int. gerontometabolická klinika, FN a LF UK Hradec Králové:
  Rizikové faktory onemocnění ve stáří 
 • Jak Krejsek, ÚKIA, FN a LF UK Hradec Králové:
  Imunosenescence nebo "zanícené stáří" (inflamm-aging), rozhodneme sami
 • Stanislav Plíšek, klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové:
  Aktuální možnosti léčby chronické hepatitidy C 
 • Klára Labská, NRL pro herpetické viry, CEM, SZÚ Praha:
  Laboratorní nález u starších pacientů - sérologie herpetických virů a nálezy spojené s herpes zoster
 • Jana Janečková, Hana Podivínská, Oddělení infekční diagnostiky a ATB středisko, Litomyšlská nemocnice, NPK a.s.:
  Virové infekce a deficit vitamínu D v seniorském věku 
 • Martina Havlíčková, NRL pro chřipku a nechřipkové viry, SZÚ Praha:
  Nechřipkové respirační viry v seniorském věku 
 • Jan Smetana, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové:
  Spalničky a příušnice u dospělých v ČR. Seroprevalenční studie 
 • Peter Bielik, Elisabeth Pharmacon, Brno:
  Přehled a trendy v detekci chřipkových virů 
 • Radomíra Limberková, NRL pro spalničky, SZÚ Praha:
  Spalničky v otázkách a odpovědích 
 • Dana Teislerová, OKM, Nemocnice České Budějovice:
  Zkušenosti s vyšetřováním protilátek proti spalničkám u zaměstnanců Nemocnice České Budějovice a.s. 
 • Natalja Piskunová, odd. molekulární biologie, Nemocnice České Budějovice a.s.:
  Využití molekulárně genetických metod v diagnostice CMV a EBV 
 • Miroslav Fajfr, ÚKM FN a LF UK Hradec Králové:
  Klíšťová encefalitida ve starším věku 
 • Martina Havlíčková, NRL pro chřipku a nechřipkové viry, SZÚ Praha:
  Neobvyklá dominance chřipky B v sezóně 2017/2018 
 • Lenka Hobzová, odd. nemocniční hygieny FN Hradec Králové:
  Chřipka a personál ve Fakultní nemocnici Hradec Králové 
 • Barbora Macková, CEM, SZÚ Praha:
  EHK v lékařské mikrobiologii aneb Proč? a Jak? 
 • Renata Kračmarová, Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové:
  Rotavirová infekce u dospělých a starších pacientů  

Fotogalerie 2018: